Manhlancer

Somewhere for me to breathe...
Thanks, life!


Chs cuộn hình trái tym mà đến lúc xắt ra lại thành hình cái mông như này ( ̄▽ ̄) Tay nghề đi xuống trầm trọng rồi ~ 囧

#egg #roll #butt

Chs cuộn hình trái tym mà đến lúc xắt ra lại thành hình cái mông như này ( ̄▽ ̄) Tay nghề đi xuống trầm trọng rồi ~ 囧

#egg #roll #butt

Nobody knows who you are. 
Nobody cares if your heart is aching. 
And nobody wants to know you cried the night before. 
….
Saying these words won’t scare me now. Saying I will be myself. 

#rose #pink #hegonnagosoon #hedoesntknow

I’m so small, aren’t I?

Nobody knows who you are.
Nobody cares if your heart is aching.
And nobody wants to know you cried the night before.
….
Saying these words won’t scare me now. Saying I will be myself.

#rose #pink #hegonnagosoon #hedoesntknow

I’m so small, aren’t I?

"Em biết không? Thích là yêu một thứ gì đó nhàn nhạt. Còn yêu là thích một điều gì đó thật sâu xa. Anh không muốn phải đưa em về nhà rồi lại về nhà một mình. Anh muốn hai ta cùng về nhà của chúng mình." 

#nhà #sangthu #backhome

"Em biết không? Thích là yêu một thứ gì đó nhàn nhạt. Còn yêu là thích một điều gì đó thật sâu xa. Anh không muốn phải đưa em về nhà rồi lại về nhà một mình. Anh muốn hai ta cùng về nhà của chúng mình."

#nhà #sangthu #backhome

Và anh cứ thế mỗi tối… ngóng lên bầu trời… nhìn ánh sao buồn rơi… 😔😔😔 

——- My teammate’s kept repeating this song all day that makes me feel so blue ( ̄^ ̄)ゞ——— 

#shootingstar #oldmusic #nostalgic #skyline

Và anh cứ thế mỗi tối… ngóng lên bầu trời… nhìn ánh sao buồn rơi… 😔😔😔

——- My teammate’s kept repeating this song all day that makes me feel so blue ( ̄^ ̄)ゞ———

#shootingstar #oldmusic #nostalgic #skyline


Tự thấy mình vẽ không đến nỗi tệ, thêm cả chữ đẹp và công nghệ pts vào, thì ra sản phẩm như này đây. In 15 mins. :3

Tự thấy mình vẽ không đến nỗi tệ, thêm cả chữ đẹp và công nghệ pts vào, thì ra sản phẩm như này đây. In 15 mins. :3

"Ngoài kia có ai đó nói gì về tình yêu…" :3 🌹

Khô khan lâu quá rồi giờ trở lại chết mê chết mệt mấy thứ bay bổng lãng mợn. >v<

#titanic #dujiazhanyou

"Ngoài kia có ai đó nói gì về tình yêu…" :3 🌹

Khô khan lâu quá rồi giờ trở lại chết mê chết mệt mấy thứ bay bổng lãng mợn. >v<

#titanic #dujiazhanyou

Cắm chốt cả ngày trên coffee tu nước cầm hơi để cày Luật-Thương-Mại. 😘

#coffee #law #girls

Cắm chốt cả ngày trên coffee tu nước cầm hơi để cày Luật-Thương-Mại. 😘

#coffee #law #girls

"Núi chưa mòn, Sông chưa cạn, Đông vang sấm, Hè mưa tuyết, Trời Đất hợp, mới cùng nàng ly biệt." 📜 #độc #quyền #chiếm #hữu #dujiazhanyou

"Núi chưa mòn, Sông chưa cạn, Đông vang sấm, Hè mưa tuyết, Trời Đất hợp, mới cùng nàng ly biệt." 📜 #độc #quyền #chiếm #hữu #dujiazhanyou