Manhlancer

Somewhere for me to breathe...
Thanks, life!


Và anh cứ thế mỗi tối… ngóng lên bầu trời… nhìn ánh sao buồn rơi… 😔😔😔 

——- My teammate’s kept repeating this song all day that makes me feel so blue ( ̄^ ̄)ゞ——— 

#shootingstar #oldmusic #nostalgic #skyline

Và anh cứ thế mỗi tối… ngóng lên bầu trời… nhìn ánh sao buồn rơi… 😔😔😔

——- My teammate’s kept repeating this song all day that makes me feel so blue ( ̄^ ̄)ゞ———

#shootingstar #oldmusic #nostalgic #skyline

Và anh cứ thế mỗi tối… ngóng lên bầu trời… nhìn ánh sao buồn rơi… 😔😔😔

Và anh cứ thế mỗi tối… ngóng lên bầu trời… nhìn ánh sao buồn rơi… 😔😔😔


Tự thấy mình vẽ không đến nỗi tệ, thêm cả chữ đẹp và công nghệ pts vào, thì ra sản phẩm như này đây. In 15 mins. :3

Tự thấy mình vẽ không đến nỗi tệ, thêm cả chữ đẹp và công nghệ pts vào, thì ra sản phẩm như này đây. In 15 mins. :3

"Ngoài kia có ai đó nói gì về tình yêu…" :3 🌹

Khô khan lâu quá rồi giờ trở lại chết mê chết mệt mấy thứ bay bổng lãng mợn. >v<

#titanic #dujiazhanyou

"Ngoài kia có ai đó nói gì về tình yêu…" :3 🌹

Khô khan lâu quá rồi giờ trở lại chết mê chết mệt mấy thứ bay bổng lãng mợn. >v<

#titanic #dujiazhanyou

Cắm chốt cả ngày trên coffee tu nước cầm hơi để cày Luật-Thương-Mại. 😘

#coffee #law #girls

Cắm chốt cả ngày trên coffee tu nước cầm hơi để cày Luật-Thương-Mại. 😘

#coffee #law #girls

"Núi chưa mòn, Sông chưa cạn, Đông vang sấm, Hè mưa tuyết, Trời Đất hợp, mới cùng nàng ly biệt." 📜 #độc #quyền #chiếm #hữu #dujiazhanyou

"Núi chưa mòn, Sông chưa cạn, Đông vang sấm, Hè mưa tuyết, Trời Đất hợp, mới cùng nàng ly biệt." 📜 #độc #quyền #chiếm #hữu #dujiazhanyou

Carrot congee sprinkled with red hot chili sauce &#8216;n black pepper. Enough for a windy night. 🍲😷💤 #congee #hungry #sick

Carrot congee sprinkled with red hot chili sauce ‘n black pepper. Enough for a windy night. 🍲😷💤 #congee #hungry #sick

"Tôi nhìn nụ cưới hé lên từ khoé miệng của cô ấy và sự ranh mãnh lướt qua đôi mắt. Giờ mới biết cô ấy vòng vo tam quốc để muốn tôi sau này ít uống cà phê.
Cảm giác như tim bị một cú hích thật mạnh.
Không xong, trong mũi đột ngột có cảm giác của độ pH nhỏ hơn 7. Nếu không giữ bình tĩnh thể nào cũng có nước mắt lọt xuống.
Tôi học công trình thuỷ điện thuỷ lợi. Phòng chống lũ lụt là bát cơm của tôi. Quyết không được để cho nước tràn đập, dù đó là nước mắt.&#8221;

"Tôi nhìn nụ cưới hé lên từ khoé miệng của cô ấy và sự ranh mãnh lướt qua đôi mắt. Giờ mới biết cô ấy vòng vo tam quốc để muốn tôi sau này ít uống cà phê.
Cảm giác như tim bị một cú hích thật mạnh.
Không xong, trong mũi đột ngột có cảm giác của độ pH nhỏ hơn 7. Nếu không giữ bình tĩnh thể nào cũng có nước mắt lọt xuống.
Tôi học công trình thuỷ điện thuỷ lợi. Phòng chống lũ lụt là bát cơm của tôi. Quyết không được để cho nước tràn đập, dù đó là nước mắt.”